Hrady

Veveří

Pouhých 20 kilometrů severovýchodně od centra města Brna, nad zákrutem řeky Svratky, tam kde se do ní vlévá potok Veverka, pokr ývá rozsáhlý skalní ostroh dnes k nepoznání omšelý a oprýskaný hrad – Státní hrad Veveří. Dlouho opuštěný, několikrát bezohledně přestavěný,sevřený v ošklivém betonovém krunýři, který z něj doslova rve kusy zděného těla. To je dnešní podoba kdysi slavné královské pevnosti, residence moravských markrabat i pozdějšího hrdého centra jednoho z největších moravských panských velkostatků.


Hradec nad Moravicí

V období 1778 až 1945 drželo Hradec šest generací pruského knížecího rodu Lichnowských z Voštic a Werdenbergu. Velký požár z února 1796 podnítil celkovou adaptaci zámku, koncipovanou krnovským stavitelem Janem Mihatschem. Přes menší následné úpravy v duchu dobového historizmu si skvostně vybavená rezidence elitního aristokratického rodu regionu svůj klasicistní vzhled uchovala podnes; v 1. třetině 19. století byl založen 60-ti hektarový přírodně – krajinářský park výjimečné kompoziční a dendrologické úrovně.


Bouzov

V mírně zvlněné lesnaté krajině na ostrohu nad potokem Špránkem západně od Bouzova se tyčí hrad téhož jména. V pramenech je doložen na počátku 14. století, kdy se po něm psal rod pánů z Bouzova, z nichž Búz byl v l. 1317 – 1339 prvním známým držitelem hradu. Ještě v průběhu 14. století změnil hrad několikrát majitele. Od poloviny 14. století jej drželi páni z Vildenberka, kteří v r. 1382 prodali panství markraběti Joštovi; ten je v r. 1396 postoupil svému přívrženci Heraltovi z Kunštátu.


Točník

Mezi nejmladší, ale rozlohou největší hrady v Čechách náleží Točník,
nástupce hradu Žebráka. Král Václav IV. sice nechal hrad Žebrák
v l. 1383-96 upravit pro svou potřebu...


Kunětická hora

Kunětická Hora je charakteristickou dominantou východočeského
Polabí, Pardubicka. V rovinaté krajině dosahuje pozoruhodný geologický útvar, vzniklý třetihorní činností země...


Švihov

Ves Švihov vznikla na staré stezce vedoucí z Plzně přes Přeštice do Klatov, v místech, kde stezka přecházela z levého břehu Úhlavy na pravý břeh. Písemné prameny ji poprvé dokládají v r. 1245...


Rožmberk nad Vltavou

V nejjižnějším cípu Čech na vysokém a zalesněném ostrohu, který obtéká řeka Vltava, stojí hrad Rožmberk. Jeho dnešní rozloha i vzhled jsou výsledkem několika stavebních etap různých slohových fází....


Bezděz

Hrad Bezděz založil jako opěrný bod panovnické moci v severních
Čechách král Přemysl Otakar II. Stavba započala po r. 1260 a dokončena v hlavních rysech byla r. 1278...

najdete nás na facebooku

MORAVSKÉ HRADY.CZ letní kulturní festival

Moravské hrady.cz: Veveří, Hradec nad Moravicí, Bouzov

© nedomysleno s.r.o. | Restaurant Plachta | redakční systém Atlantic | Lira IS, SEO | tedwa.cz